Jak zamienić faktury na gotówkę, czyli faktoring od Simple.pl

Czym Simple.pl różni się od popularnych raportów kredytowych?

Prowadzisz prężną jednoosobową działalność gospodarczą, kontrahenci są zadowoleni, biznes się rozwija, wystawiasz faktury z odroczonym terminem płatności i… nagle jeden klient się opóźnia, a drugi dzwoni z informacją, że fakturę ureguluje, jak inwestor jemu zapłaci. A Ty potrzebujesz gotówki, najlepiej od razu, żeby zapłacić pensje swoim pracownikom. Jak zatem najłatwiej ją pozyskać? Rozwiązaniem może być faktoring. Przeczytaj poniższy artykuł, by dowiedzieć się więcej!

 

To nie hipotetyczna sytuacja, lecz biznesowa codzienność tysięcy firm.

Gotówka może nagle być potrzebna do uregulowania należności wobec ZUS i US, ale także do sfinansowania kolejnego projektu, wypłacenia wynagrodzenia pracownikom, zakupu towarów czy skorzystania z nadarzającej się okazji biznesowej, która po prostu nie może czekać. Co w takiej sytuacji możesz zrobić, jeśli nie masz wystarczających środków na rachunku bieżącym? Procedury kredytowe zabierają cenny czas, a pożyczka od rodziny czy znajomych nie zawsze jest możliwa… Z pomocą w takiej sytuacji przychodzi usługa faktoringu.

 

Faktoring to nic innego, jak możliwość otrzymania gotówki w oparciu o wystawione faktury przychodowe.

W przeciwieństwie do kredytów czy pożyczek cała procedura wnioskowania o usługę faktoringu może trwać nawet do 5 minut, po których środki zostaną przekazane na Twoje konto. Faktor, czyli instytucja finansowa świadcząca usługi faktoringowe weryfikuje dane nasze oraz naszego kontrahenta i wypłaca z góry określony procent kwoty, na którą opiewa finansowana faktura. Bardzo często będzie to nawet 100% kwoty faktury brutto, ale zawsze warto się upewnić na etapie przekazywania faktury do finansowania.

Jak działa faktoring?

Ze względu na określone cechy usługi, jej charakter i specyfikę, faktoring możemy podzielić na różne typy według trzech kluczowych kryteriów:

Kryterium ryzyka

W tym wypadku faktoring dzielimy na dwa typy w zależności od odpowiedzialności za niewypłacalność kontrahentów: tzw. pełny oraz niepełny.

 

1. Faktoring pełny (bez regresu)

W przypadku faktoringu pełnego, nazywanego również faktoringiem bez regresu, faktor bierze na siebie niewypłacalność firm, którym wystawiliśmy faktury za nasze towary lub usługi i które to faktury zamieniamy na gotówkę. Taki faktoring sprawdza się najlepiej w przypadku firm ukierunkowanych na eksport i ekspansję zagraniczną, gdy w związku z nieznajomością rynku czy kontrahentów ryzyko rośnie.

2. Faktoring niepełny (z regresem)

Faktoring niepełny, określany także jako faktoring z regresem, charakteryzuje się tym, że odpowiedzialność pozostaje po naszej stronie. W przypadku braku zapłaty kontrahenta za naszą fakturę firma faktoringowa zażąda zwrotu zaliczki wypłaconej na poczet tej faktury. Ta opcja jest odpowiednia, gdy mamy stałe grono sprawdzonych kontrahentów i ryzyko naszej niewiedzy o ich sytuacji finansowej jest mniejsze.

Kryterium jawności

To kryterium dzieli faktoring na dwa typy według poziomu poinformowania kontrahenta, czyli tzw. cichy i jawny.

 

1. Faktoring cichy

Faktoring cichy, zwany również tajnym lub ukrytym charakteryzuje się tym, że nasz kontrahent nie zostaje poinformowany o korzystaniu przez nas z usługi faktoringu. Ta opcja jest popularna w przypadku firm handlowych, które potrzebują szybko zwiększyć swoją płynność finansową. Przeszkodą mogą być zapisy w umowie z naszym kontrahentem zakazujące nam cesji wierzytelności, czyli korzystania z faktoringu.

2. Faktoring jawny

W faktoringu jawnym kontrahent ma świadomość istnienia podmiotu trzeciego w transakcji, czy faktora, do którego będzie przelewał należność z tytułu naszej faktury. Sytuacja jest przejrzysta dla wszystkich stron: my otrzymujemy gotówkę za zlecenia lub produkty dla kontrahenta, kontrahent zgadza się na płatność na rzecz faktora, a faktor może sprawdzić wypłacalność naszego kontrahenta.

 

Kryterium charakteru zobowiązania

To kryterium pozwala wyróżnić faktoring zakupowy i sprzedażowy.

 

1. Faktoring zakupowy

Faktoring zakupowy, nazywany również odwrotnym pozwala na sfinansowanie faktur zakupowych. Dzięki niemu odraczamy płatność za nabywane towary lub usługi, np. do momentu ich dalszej odsprzedaży, kiedy będzie można uregulować płatność za nie.

2. Faktoring sprzedażowy

Faktoring sprzedażowy dotyczy zamiany naszych faktur sprzedażowych na gotówkę, czyli sytuacji, w której zyskujemy szybszy dostęp do należnych nam pieniędzy z tytułu sprzedanych towarów lub usług.

Z faktoringu za pośrednictwem Simple.pl może skorzystać każda jednoosobowa działalność gospodarcza, już od 1. dnia swojej aktywności, również z zaległościami wobec ZUS i US czy słabszą historią w BIK. Dzięki współpracy z renomowanymi, doświadczonymi Partnerami usługa ta jest dostępna dla faktur do wysokości 1 mln zł i z terminem płatności do 90 dni. Możliwe jest skorzystanie z faktoringu sprzedażowego oraz niepełnego, a także z usługi mikrofaktoringu, zarówno w PLN, jak i w EUR. 

Więcej treści