Czym jest scoring kredytowy dla przedsiębiorcy?

scoring-cover

Scoring kredytowy to najważniejszy czynnik świadczący o zdolności kredytowej przedsiębiorcy. W jaki sposób instytucje finansowe badają scoring, co się na niego składa i jak o niego zadbać? Odpowiedzi znajdziesz poniżej.

Definicja scoringu kredytowego

Scoring kredytowy to ocena zdolności kredytowej i wiarygodności przedsiębiorcy oraz szacowanie prawdopodobieństwa spłaty zobowiązań w perspektywie 12 miesięcy. Obliczanie scoringu odbywa się na podstawie porównania profilu przedsiębiorcy z profilami innych klientów, którzy już otrzymali finansowanie. Im bardziej Twój profil jest podobny do klientów, którzy terminowo spłacają swoje należności, tym wyższą ocenę punktową otrzymasz.

Rodzaje scoringu kredytowego

Banki mogą stosować różne typy scoringu w zależności od współpracy z danych klientem:

  • scoring behawioralny – obliczany w oparciu o wcześniejsze zachowania przedsiębiorcy – tj. spłacalność kredytów i pożyczek zaciągniętych w przeszłości.
  • scoring aplikacyjny – gdzie punkty przyznawane są na podstawie danych osobistych i majątkowych przedsiębiorcy, określanych w specjalnej karcie scoringowej. Po zsumowaniu stanowią miarę oceny ryzyka związanego z potencjalnym kredytobiorcą.
  • scoring kredytowy – stosowany przy udzielaniu finansowania oraz przez niektóre firmy niefinansowe np. produktów na abonament,
  • scoring fraudowy – proces przypisywania prawdopodobieństwa popełnienia nadużycia, fałszerstwa lub celowego złamania umowy.

Co składa się na scoring kredytowy?

Określanie Twojego scoringu kredytowego to proces analizowania wielu czynników, które składają się na zdolność kredytową. Są to przede wszystkim:

Personalne Finansowe
zawód wysokość miesięcznych dochodów
wykształcenie liczbę osób pozostającą na utrzymaniu kredytobiorcy
status mieszkaniowy posiadane rachunki bankowe
okres zamieszkania pod obecnym adresem referencje bankowe
posiadanie telefonu ubezpieczenia na życie
wiek i stan cywilny posiadanie programów oszczędnościowych
  posiadanie samochodu
  posiadane karty płatnicze
  okres zatrudnienia w tym samym przedsiębiorstwie
  czas zatrudnienia na obecnym stanowisku
  okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy

Jak dbać o scoring kredytowy?

Aby wartość Twojego scoringu kredytowego była wysoka musisz wykazać, że masz stabilną pracę (np. poprzez długość prowadzonej firmy) i duże zarobki (np. ilość i wartość kontraktów).

Pomocny będzie również:

  • brak zobowiązań finansowych,
  • brak osób na utrzymaniu,
  • wyższe wykształcenie,
  • deficytowy zawód,
  • oszczędności na koncie.

Najlepiej postrzegani przez banki są więc rzetelni klienci, którzy terminowo płacą rachunki i spłacają zobowiązania oraz nie wpadają w spiralę zadłużenia (branie dużej ilości, małych i dużych pożyczek). Oczywiście istnieją sposoby na podniesienie scoringu kredytowego i tym samym zwiększenie szans na otrzymanie kredytu. Trzeba jednak pamiętać, że wartość scoringu nie zmieni się z dnia na dzień. Dlatego im szybciej zaczniesz świadomie budować swoją rzetelność finansową, tym lepiej. Jeśli masz wątpliwości w jaki sposób poprawić swój scoring, możesz skorzystać z dostępnych narzędzi takich jak simple.pl. Simple.pl daje przedsiębiorcom możliwość sprawdzenia kondycji kredytowej, bez konieczności każdorazowego zakupu dostępu do baz. Sprawdź już w 5 minut, jakie personalne rekomendacje czekają na Ciebie w darmowym raporcie!

Więcej treści