Jaki typ finansowania wybrać do swojej działalności – pożyczka, faktoring czy dotacja?

simple-finansowanie-01

W biznesie codziennie podejmujesz setki decyzji. Każda z nich ma prowadzić do zwiększania rentowności, czyli generować zysk, który mógłbyś reinwestować. Jednak co w sytuacji, gdy musisz zapewnić dodatkowe finansowanie biznesu? Przeczytaj i dowiedz się, z jakich źródeł finansowania możesz skorzystać i z jakimi korzyściami oraz wadami tych rozwiązań będziesz musiał się zmierzyć.

Finansowanie dla Jednoosobowych Działalności Gospodarczych

1. Wkład własny

Przedsiębiorcy na wczesnym etapie prowadzenia firmy często korzystają ze środków własnych, zgromadzonych np. na kontach prywatnych. To bezpieczne rozwiązanie, które nie jest obarczone dużym ryzykiem, a skorzystanie z takiego finansowania nie wiąże się z dodatkowymi obowiązkami, oprócz późniejszego „rozliczenia się” z domowym budżetem. Jednak nie jest to forma finansowania osiągalna dla każdego, ponieważ wymaga wcześniejszego zgromadzenia odpowiednich środków. 

2. Faktoring

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w biznesie będziesz rozliczał się z kontrahentami otrzymując należności w oparciu o faktury. Faktoring to usługa, która może Cię zainteresować – zapewnia otrzymanie środków zamrożonych na wystawionych fakturach w sytuacji, gdy ich termin jest wyjątkowo długi. Dzięki korzystaniu z takiej formy finansowania ograniczone zostaje ryzyko niewypłacalności kontrahenta, zwłaszcza przy odroczonych okresach zobowiązań płatniczych. Przyjęcie finansowania od faktora daje przedsiębiorcy płynność na pokrycie bieżących kosztów lub ponowną inwestycję.

3. Leasing

Każdy biznes w XXI wieku nie obejdzie się bez sprzętu komputerowego, samochodu osobowego, dostawczego lub nawet całej floty albo maszyn do produkcji czy nieruchomości, w której można prowadzić działalność. Jak je zdobyć bez zamrażania w nich kapitału? Rozwiązaniem jest leasing, który jest dostępny dla każdego z wymienionych typów środków ruchomych lub stałych – a nawet znacznie więcej. Dzięki leasingowi przedsiębiorca zamiast jednorazowo inwestować dużą kwotę w sprzęt może rozłożyć ten koszt na wiele miesięcy.

W leasingu przedmiot objęty umową leasingową pozostaje własnością leasingodawcy, a firma jako leasingobiorca nie może wprowadzić ich do środków trwałych firmy i amortyzować. Za to kosztem dla przedsiębiorcy są raty leasingowe i wszystkie koszty eksploatacji i serwisu maszyn, drukarek, samochodów czy podzespołów komputerowych, a nawet samolotów i łodzi przez cały okres trwania umowy leasingowej.

4. Kredyt i pożyczka

Kredyty i pożyczki są klasycznym rozwiązaniem, po jakie sięgają przedsiębiorcy, zwłaszcza dlatego, że można je wliczyć w koszty prowadzenia działalności. Jednak nie jest to metoda łatwo dostępna dla firm bez historii kredytowej albo na wczesnym stadium rozwoju firmy. Kredyt udzielany jest zazwyczaj celowo: na nieruchomość czy konkretną inwestycję. Jego otrzymanie jest skomplikowane, pełne uciążliwych formalności i wymaga często zwrotu nawet do 50% więcej niż pierwotnie otrzymana kwota.

Pożyczki pozabankowe cieszą się coraz większą popularnością wśród przedsiębiorców, ponieważ pozwalają na swobodę, mają preferencyjne warunki i wymagają mniejszej ilości dokumentów. Współczesny rynek kapitałowy obfituje w możliwości, które są realną alternatywą dla uciążliwych i drogich banków, co znacząco ułatwia życie przedsiębiorcy.

Finansowanie dla MŚP

1. Amortyzacja kosztów

Odpisy amortyzacyjne to naturalny proces, w którym firma czerpie ze „zużywania się” przedmiotów. Przez cały okres funkcjonowania firmy przedsiębiorca korzysta ze środków trwałych, które w wyniku eksploatacji tracą swoją pierwotną wartość. Są to np. lokale, maszyny, urządzenia, komputery czy środki transportu. Firmy uwzględniają to w swoich kosztach i dzięki czemu pomniejszają podstawę opodatkowania, a więc i należny podatek dochodowy, co pośrednio stanowi źródło dodatkowego finansowania. 

2. Dotacje i dofinansowania

Dotacje udzielane są przedsiębiorcom przez rząd lub Unię Europejską na konkretny cel, najczęściej na rozpoczęcie działalności gospodarczej, na dalszy rozwój firmy lub na wprowadzanie na rynek innowacji. Przedsiębiorcy muszą wziąc udział w długotrwałych procesach pozyskiwania finansowania, przejść bardzo skrupulatną ocenę wniosku o dotację i całego przedsiębiorstwa, a na koniec bardzo dokładnie rozliczyć się z każdej wydanej złotówki według precyzyjnie określonych wskaźników. Jeśli przedsiębiorca spełni warunki określone w dotacji, w tym bardzo rzetelnie ją rozliczy, to otrzymane dofinansowanie może być bezzwrotne, co jest zdecydowanie korzystne dla firmy.

3. Emisja akcji

Wyjście na giełdę zarezerwowane jest dla spółek akcyjnych, które chcą powiększyć swój kapitał własny. Nie każda spółka może liczyć na sukces emisji akcji – liczy się silna pozycja na rynku lub posiadanie produktu/ usługi o dużym potencjale. Zebrane środki w wyniki emisji akcji mogą zostać przeznaczone na inwestycję lub bieżącą działalność spółki. Jest to łatwa możliwość pozyskania kapitału, jednak przekształcenie spółki w „spółkę publiczną” jest drogie, dodatkowo wymaga przejścia procesu emisyjnego, w tym przygotowywania prospektu emisyjnego oraz ponoszenia opłat na rzecz giełdy.

 

Finansowanie startupów

1. Anioł biznesu

Pozyskanie Anioła biznesu dla młodych firm jest nie tylko szansą na finansowanie, ale również na dostęp do bezcennej wiedzy i networkingu doświadczonych przedsiębiorców, którzy odnieśli sukces w swojej branży. Aniołowie biznesu mają duże doświadczenie biznesowe zdobyte w trakcie prowadzenia dużych firm i doskonale znają rynek oraz prawa nim rządzące. Mogą dysponować środkami finansowymi na wsparcie firmy, a jednocześnie znają etapy tworzenia i rozwoju biznesu oraz rozumieją ryzyko inwestycji w nową, jeszcze niestabilną firmę czy startup.

Wielką wartością współpracy pomiędzy startupem a Aniołem biznesu jest wkład merytoryczny i wsparcie w zarządzaniu firmą, układanie strategii czy pomoc w jej wdrożeniu, jakie wnosi on do takiego układu.. Aniołowie angażują się również w budowanie struktury organizacyjnej i rekrutacje kluczowych pracowników, dzięki czemu młode przedsięwzięcie ma większą szansę na odniesienie sukcesu.

2. Venture Capital

Venture Capital (w skrócie VC) to kapitał tzw. zwiększonego ryzyka i fundusze takiego typu liczą się z dużą niepewnością ponoszonych inwestycji. Zasilają swoim kapitałem dopiero powstające lub już istniejące niedoświadczone spółki poprzez objęcie określonej liczby wyemitowanych udziałów. Nie jest to forma kredytowania, bo inwestorzy ryzykują swoje środki w zamian za objęcie akcji wzrastającej firmy.

VC również oferują pomoc we wdrożeniu strategii firmy i przejmują część ryzyka związanego z prowadzeniem działalności, jednak wiąże się to często z oddaniem części sterów w firmie osobie oddelegowanej z ramienia VC. Dodatkowo wymagane są skomplikowane formalności, a pozyskanie finansowania jest dość trudne, wymaga bowiem umiejętności zainteresowania inwestorów swoim pomysłem. Co ważne, finansowanie od VC mogą uzyskać jedynie firmy, które nie są notowane na giełdzie papierów wartościowych.

Przed podjęciem decyzji warto zadać sobie pytanie, czemu ma służyć finansowanie i w jaki sposób ma długofalowo zwrócić się firmie. Jeśli szukasz chwilowego załatania dziury budżetowej, nie należy wybierać skomplikowanych procesów, które wymagają składania wielu dokumentów i złożonych rozliczeń. Dla dużych i długofalowych inwestycji lepiej wybrać takie formy, które zwiększą Twoją pewność zwrotu gwarantując, że gotówka pojawi się po jakimś czasie.

Przede wszystkim musisz zrozumieć, czy stać Cię na dane finansowanie i sprawdzić swoją sytuację zanim zaaplikujesz. Możesz do tego wykorzystać darmowy raport Simple.pl – w 5 minut sprawdzisz, na co możesz liczyć.

Więcej treści