Jak pozyskać finansowanie na start JDG?

Jak pozyskać finansowanie na start na przykładzie rosnącego stosu pieniędzy

Skoro przebrnęliśmy przez formalności zakładania biznesu i wybraliśmy już formę opodatkowania, to co dalej? W kolejnym kroku warto się zastanowić, jak pozyskać finansowanie na start dla naszej działalności gospodarczej. W trzeciej odsłonie cyklu #SimpleStart omawiamy źródła dofinansowania naszego biznesu. Zapraszamy do lektury!

Do właściwej oceny skali potrzebnego dofinansowania potrzebny nam będzie biznes plan i choćby szacunkowa wycena jego wdrożenia. Jeśli dotąd go nie przygotowaliśmy, to teraz jest właściwy moment. To ważne, bo w przeciwnym razie ryzykujemy, że pozyskana przez nas kwota okaże się niewystarczająca. Dodatkowo, wydłuży to niepotrzebnie proces uruchomienia działalności. Jeśli mamy już przygotowany biznes plan i szacunkowy budżet inwestycyjny, to możemy się przyjrzeć opcjom dofinansowania.

Kapitał własny

W najwygodniejszej pozycji znajdują się przedsiębiorcy, którzy mogą zainwestować swój prywatny kapitał i nie muszą go pozyskiwać z obcych źródeł. Jednak nawet zakładając, że takim kapitałem dysponujecie, to dobrze jest ocenić swoje możliwości. Ponadto warto rozważyć poziom swojego zaangażowania finansowego i poznać inne źródła dofinansowania. Ważne, by zostawić sobie „poduszkę finansową” na nieprzewidziane sytuacje. Eksperci wskazują, że takie minimum to trzykrotność miesięcznych kosztów i rekomendują, że bezpiecznie jest zachować sześciokrotność jako nienaruszalną rezerwę finansową.

Kapitał od rodziny i przyjaciół

Kolejnym źródłem dofinansowania może być rodzina i przyjaciele. Może się okazać, że ten śmieszny wujek, którego spotykamy tylko parę razy do roku na rodzinnych uroczystościach dysponuje akurat wolnymi środkami i zechce nam pożyczyć. Przyjaciele to również dobre źródło kapitału – znają nas i obserwują, widzą z bliska nasze zaangażowanie w budowanie działalności. Może to im pomóc podjąć decyzję i nas wesprzeć.

Warto pamiętać, by niezależnie od tego, czy to rodzina czy najbliżsi przyjaciele, przygotować i podpisać umowę pożyczki. Umowa powinna określać wysokość, warunki wypłaty oraz warunki jej spłaty. Można również dodać inne istotne szczegóły dotyczące warunków umowy (np. opcję przedterminowej spłaty, poziom odsetek / wynagrodzenia, jeśli ustalono), a całość pozwoli nam uniknąć przykrych nieporozumień w przyszłości. 

Jak pozyskać finansowanie na start? - pomoc publiczna

Dofinansowania z Urzędu Pracy

Mało kto wie, że Urzędy Pracy mają szeroki program dotacji dla osób otwierających jednoosobową działalność gospodarczą. Tak naprawdę dotacja jest bezzwrotną pomocą otrzymywaną jednorazowo, w całości, stosunkowo szybko, bo nawet w ciągu dwóch tygodni od podpisania umowy i „z góry”, a więc nim poniesiemy faktyczne koszty. Jest to zatem bardzo atrakcyjne źródło dofinansowania na start JDG.

Oczywiście obowiązują ograniczenia – przede wszystkim kwota, bo górnym pułapem jest 6-krotność średniego wynagrodzenia, a więc ok. 36 tys. zł w 2022 roku. Warunkiem przyznania dofinansowania z Urzędu Pracy jest status bezrobotnego, jak również szereg wymogów dotyczących samej działalności – warto poczytać regulamin dofinansowania i skontaktować się z najbliższym Urzędem Pracy. Cały program jest jednak wygodnie opisany. Ponadto, spełnienie wymagań nie powinno być nadmiernym ciężarem.

Dotacje Unijne

Przystąpienie do Unii prawie 20 lat temu otwarło drogę dla szerokiego strumienia pieniędzy z Unii. Warto pamiętać, że w skali całego tego okresu łączne saldo wszelkiej pomocy unijnej sięga setek miliardów EUR. Pieniądze te nie tylko zmieniły, i nadal kształtują, naszą infrastrukturę, ale również pozwoliły dziesiątkom tysięcy firm rozwinąć skrzydła.

Mimo upływu czasu środki unijne wciąż pozostają ważnym źródłem dofinansowania na start działalności. Cała procedura jest trochę bardziej złożona, niż w przypadku dofinansowania z Urzędu Pracy, ale i kwota potencjalnego wsparcia jest wyższa, bo łącznie do 50 tys. zł. Środki unijne są przyznawane w ramach okresowych naborów do programów – warto być na bieżąco z informacjami na stronach urzędów pracy czy urzędów gminnych.

W założeniu dotacje unijne mają niwelować różnice i ułatwiać start, więc szczególną opieką otoczone są firmy startujące na obszarach wiejskich, a także firmy zakładane przez osoby zarówno młode (do 30 lat), jak i starsze (po 50. roku życia). Dla nich uruchamiane są osobne programy, oferujące jeszcze wyższe kwoty wsparcia, bo nawet do 100 tys. zł. Minus to bardziej złożona dokumentacja, którą trzeba przygotować.

Podsumowanie

Jak widać po przytoczonych przykładach, zdobycie środków na start jednoosobowej działalności gospodarczej jest możliwe z wielu atrakcyjnych źródeł. Warto zatem postarać się i wkładając trochę wysiłku na początku zyskać cenną finansową pomoc, która pozwoli nam rozkręcić biznes. W kolejnym wpisie skupimy się już na codziennym prowadzeniu biznesu i terminach, o których musimy pamiętać.

Więcej treści