CEIDG – czym jest w praktyce?

ceidgblog

Droga do założenia własnej działalności może być wyboista i zaskakująca, istnieją jednak rzeczy, które Cię nie zaskoczą ponieważ są stałą częścią tego procesu. Mamy tu na myśli Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej, w skrócie CEIDG. Co kryje się za tą długą nazwą? 

Jest to elektroniczny rejestr przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, prowadzących działalność na terenie Polski. Rejestr ten gromadzi konkretne dane o osobach posiadających działalność, oraz służy do wprowadzania aktualnych informacji od właścicieli firm, o ich biznesach. 

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który prowadzi jednoosobową działalność, dane Twoje i Twojej firmy, znajdują się w tym właśnie rejestrze. Rejestr ten jest publiczny, a więc jeśli inny przedsiębiorca potrzebuje informacji o czyjejś firmie, takiej jak NIP lub REGON, może je uzyskać z CEIDG.  Ewidencja pełni funkcję informacyjną co oznacza, że Twoim obowiązkiem, jako właściciela firmy jest aktualizowanie danych w niej zawartych. Jeśli chcesz zmienić status działalności i powiedzmy zawiesić jej działanie, robisz to w CEIDG. Jeśli zmieniłeś dane, na przykład adres do wysyłki korespondencji lub siedzibę firmy, również jesteś zobowiązany do aktualizacji tych informacji.

CEIDG - czym jest i jakie dane zawiera?

Celem rejestracji przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest:

 • założenie działalności gospodarczej,
 • zamknięcie lub zawieszenie działalności,
 • wznowienie działalności,
 • aktualizacja danych dotyczących działalności,
 • ustanowienie pełnomocnika,
 • udostępnianie informacji o przedsiębiorcach.

We wniosku podajemy dane przedsiębiorcy oraz podstawowe dane dotyczące firmy, możemy je zmieniać w dowolnej chwili:

 • imię i nazwisko przedsiębiorcy,
 • obywatelstwo przedsiębiorcy,
 • PESEL lub data urodzenia,
 • REGON,
 • NIP,
 • adres do doręczeń oraz adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej.

CEIDG zawiera również informacje prawne o samej działalności, które muszą być zgodne z prawdą, w związku z czym należy pilnować ich aktualności:

 • datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej,
 • datę zawieszenia lub zamknięcia działalności,
 • ogłoszenie upadłości,
 • informacja o utracie zdolności do czynności prawnych,
 • zakaz wykonywania zawodu,
 • wspólność małżeńska majątku.  

Jak można wprowadzić zmiany w CEIDG?

Składanie wniosku o wpis do ewidencji CEIDG, odbywa się poprzez platformę biznes.gov.pl, gdzie przedsiębiorca w łatwy sposób, może składać różne wnioski bez wychodzenia z domu.  Trzeba jednak pamiętać, że aby się zarejestrować lub zaktualizować informacje na swoim koncie potrzebny jest Profil Zaufany lub e-dowód, w celu ich uwierzytelnienia.

Dzięki wprowadzeniu internetowej możliwości rejestracji w CEIDG, przyszli przedsiębiorcy nie muszą już odwiedzać gmin w swoim miejscu zamieszkania. Wprowadzenie platformy e-usług publicznych czyli biznes.gov.pl znacznie usprawnia proces rejestracji wniosku. Oczywiście, nadal istnieje możliwość rejestracji w tradycyjny sposób –  wypełniony wniosek CEIDG-1 należy złożyć  w dowolnym Urzędzie Miasta, Gminy lub Dzielnicy. 

Wniosek CEIDG-1, do czego służy i kiedy go wypełniać ?

CEIDG-1 to wniosek dla osób rejestrujących  nową działalność gospodarczą,  bądź chcących  dokonać zmian w swoich danych lub danych swojej firmy. 

Wniosek ten spełnia również wiele innych funkcji. Składając go w tym samym momencie wnioskuje się o : 

 • REGON, 
 • NIP, 
 • zgłoszenie albo zmianę płatnika składek do ZUS,
 • oświadczenie o wyborze formy opodatkowania, 
 • oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Kody PKD czym są i jak je wybieramy?

Polska Klasyfikacja Działalności czyli kod PKD to symbol określający rodzaj prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej. PKD wybiera się w momencie zakładania działalności gospodarczej, aby określić jakie czynności będą w jej zakresie wykonywane. Jest to niezbędna informacja dla urzędników, którzy rejestrują Twoją działalność.  

Kody rejestruje  się podczas uzupełniania wniosku CEIDG-1, maksymalna ilość jaką podajemy to 7 kodów PKD. Oczywiście w każdej chwili, możemy dodać lub odjąć kody aktualizując informacje o firmie. 

Rodzaj kodu, który określa Twoją działalność trzeba wybrać samemu. Jeśli masz z tym problem możesz skorzystać z oficjalnej wyszukiwarki kodów PKD. Dzięki niej upewniasz się, czy wybrałeś odpowiedni  do Twojego rodzaju działalności kod. 

Jak widać Centralna Ewidencja Działalności nie jest niczym strasznym lub skomplikowanym. Jest to jedynie podstawowy krok w drodze do utworzenia własnej działalności, o której marzysz. Aby wypełnić CEIDG-1 musisz zalogować się na biznes.gov.pl i wejść w kreator wniosku CEIDG. Przejście przez ten proces nie jest trudne i można tego dokonać w pełni zdalnie bez wychodzenia z domu i odwiedzania jakichkolwiek urzędów.

Więcej treści