Czym jest przekredytowanie?

Przekredytowanie na przykładzie zmartwionej i przedsiębiorczej kobiety

Utrzymujące się przez długi czas niskie stopy procentowe były doskonałą zachętą do skorzystania z finansowania bankowego w postaci kredytów czy pożyczek. Jednak niekontrolowane zaciąganie kolejnych zobowiązań może doprowadzić do wielu problemów i w znacznym stopniu naruszyć równowagę domowego budżetu. Dodatkowo, zjawiska zewnętrzne, takie jak rosnące w ostatnim czasie koszty kredytów i pożyczek, inflacja napędzająca podwyższanie cen, wpływają na to, że nasz budżet jest znacznie bardziej obciążony, co może skutkować przekredytowaniem.

Czym jest przekredytowanie?

Przekredytowanie, to zjawisko występujące, gdy klient posiada zbyt dużo zaciągniętych zobowiązań. Zwykle definiuje się je jako sytuację, w której miesięczne koszty spłaty zadłużenia przekraczają połowę zarobków netto dłużnika. Do takiego stanu najczęściej doprowadza zaciąganie wielu zobowiązań finansowych z wielu źródeł. Choć niejednokrotnie to czynniki zewnętrzne sprawiają, że tracimy płynność finansową.

Jakie są skutki przekredytowania?

Zjawisko to wiąże się przede wszystkim z nadmiernym obciążeniem budżetu, które pośrednio może doprowadzić do kłopotów z regulowaniem innych zobowiązań, takich jak rachunki. Ponadto, problemy te w znaczącym stopniu wpływają na pogorszenie poziomu życia. W dłuższym okresie przekredytowanie może doprowadzić do wpadnięcia w spiralę zadłużenia, z której bez profesjonalnej pomocy bardzo trudno jest się wydostać.

Jak poradzić sobie z przekredytowaniem?

Sposobów na opanowanie tak skomplikowanego problemu jest wiele. Należy pamiętać, że poradzenie sobie z przekredytowaniem wymaga czasu i fachowej wiedzy, którą możemy zdobyć korzystając przykładowo z usług ekspertów, takich jak doradca finansowy

Pierwszym krokiem do rozwiązania problemu przekredytowania powinno być dokonanie analizy wpływów i wypływów z budżetu. Ważnym wskaźnikiem, który warto obliczyć i wykorzystać do analizy jest DTI, czyli wskaźnik wyrażający stosunek wszystkich zobowiązań finansowych do wysokości uzyskiwanych dochodów. Dodatkowo warto skorzystać z analizy zdolności kredytowej online, jaką oferują różne platformy, takie jak SIMPLE.PL. Dzięki temu w łatwy i szybki sposób uzyskamy informacje potrzebne do odnalezienia przyczyny problemów związanych z płynnością.

Kolejnym etapem może być konsolidacja zobowiązań finansowych polegająca na połączeniu kilku zadłużeń. Do zalet pożyczek lub kredytów konsolidacyjnych należy przede wszystkim zmniejszenie wysokości miesięcznej raty. Pośrednio również ograniczenie ilości zobowiązań, o których uregulowaniu należy pamiętać. Dodatkowym atutem jest ujednolicone oprocentowanie, które przyczynia się do niższej raty. Zazwyczaj banki postrzegają przenoszenie dużych kwot na swoje konta pozytywnie, co stwarza większe możliwości negocjacji lepszych warunków umowy. Warto jednak pamiętać, że decyzja o połączeniu zobowiązań powinna być przemyślana i podjęta po dogłębnej analizie naszej sytuacji.

Alternatywą do konsolidacji może być restrukturyzacja zaciągniętych kredytów. Metoda ta polega na zmianie warunków spłaty w celu dopasowania formy regulowania zobowiązań do aktualnej sytuacji finansowej kredytobiorcy. Najlepiej sprawdzi się w przypadku zaawansowanego i skomplikowanego przekredytowania. Wakacje kredytowe i wydłużenie okresu spłaty należą obecnie do najczęściej stosowanych w restrukturyzacji rozwiązań. 

Pierwszy sposób oznacza, że po wyrażeniu zgody przez bank, przez kilka następnych miesięcy dłużnik może nie spłacać całości raty lub jej części. Wakacje kredytowe sprawdzą się w przypadku krótkotrwałych problemów finansowych, takich jak utrata pracy i poszukiwanie nowej. Natomiast wydłużenie okresu spłaty polega na rozłożeniu zobowiązań na więcej części, co skutkuje niższymi ratami. Takie rozwiązanie odciąży budżet oraz umożliwi uregulowanie innych, zaległych płatności, np. rachunków. Zarówno wakacje kredytowe, jak i wydłużenie okresu spłaty są uzależnione od zgody banku, która w przypadku, gdy dotychczasowe raty nie były spłacane na czas, może być negatywna. Należy pamiętać, że wszelkie działania związane z przekredytowaniem, w przyszłości mogą spowodować, że banki mniej przychylnie będą patrzeć na takiego wnioskodawcę.

Przekredytowanie a zdolność kredytowa

Banki, w celu zapewnienia płynności finansowej, muszą odpowiednio zarządzać ryzykiem. Wskaźnikiem pozwalającym na oszacowanie spłacalności danego kredytobiorcy jest zdolność kredytowa. Oblicza się ją biorąc pod uwagę takie czynniki, jak wysokość wynagrodzenia, koszty utrzymania, ilość i wysokość aktualnych zobowiązań finansowych. Przekredytowanie bezpośrednio oddziałuje na zdolność kredytową, proporcjonalnie do rozmiarów aktualnego zadłużenia. Im wyższe są nieuregulowane zobowiązania, tym niższa jest nasza zdolność kredytowa. Może to spowodować, że zaproponowane przez bank finansowanie będzie niższe.

Do kogo zwrócić się o pomoc, kiedy borykamy się z przekredytowaniem?

Sytuację możemy spróbować opanować samodzielnie, jednak jest to niezwykle trudne, kiedy nie posiadamy doświadczenia w zakresie finansów i bankowości. Niejednokrotnie zawiłości prawne, zmieniające się przepisy i regulacje uniemożliwiają podjęcie właściwej decyzji. Najlepiej więc zwrócić się po pomoc do eksperta, w szczególności do osoby zajmującej się trudnymi zobowiązaniami, w tym konsolidacją.

Doradca kredytowy posiada szeroką wiedzę na temat aktualnych wymagań i warunków udzielania finansowania w poszczególnych bankach. Aby jak najskuteczniej pomóc swojemu klientowi. W pierwszej kolejności przeprowadzi on dogłębną analizę sytuacji finansowej kredytobiorcy, a następnie, na tej podstawie opracowuje optymalny plan działania. Skorzystanie z usług eksperta pozwoli nam zaoszczędzić czas potrzebny na zgromadzenie i przygotowanie wymaganych przez bank dokumentów. Dodatkowo wyeliminuje ryzyko popełnienia błędów, o które łatwo, gdy działamy samodzielnie.

Ponadto możemy również skorzystać z pomocy dostępnej online. Obecnie istnieją platformy oferujące usługi doradcze, które pozwalają na zaoszczędzenie czasu i uzyskanie porady bez wychodzenia z domu. W SIMPLE.PL nie tylko uzyskasz analizę zdolności kredytowej, ale również ofertę zawierającą rozwiązania najlepiej dopasowane do Twojej obecnej sytuacji.

Podsumowanie

Przekredytowanie, to realny problem dotykający wielu Polaków. Często spowodowany jest zdarzeniami nieprzewidzianymi, takimi jak choroba, nagła utrata pracy czy kryzys gospodarczy. W dłuższym okresie może doprowadzić do efektu kuli śnieżnej — dług będzie rósł i powodował nagromadzenie się problemów.

Dlatego tak ważne jest, aby jak najszybciej podjąć kroki zmierzające do stabilizacji sytuacji finansowej. Kumulujące się niespłacone zobowiązania mogą wydawać się niemożliwe do uregulowania. Korzystając z pomocy eksperta będziemy w stanie znaleźć najkorzystniejsze rozwiązanie, które pozwoli nam uporać się z tą trudną sytuacją.

CHCESZ SPRAWDZIĆ SWOJĄ ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ?

Więcej treści