ZUS

ZUS czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych to państwowa jednostka organizacyjna, która odpowiada za m.in.: 

  • realizowanie obowiązujących przepisów w zakresie ubezpieczenia społecznego;
  • wydawanie imiennych legitymacji osobom, które mają uprawnienia do emerytury lub renty;
  • kontrolowanie orzeczeń w sprawie czasowej niezdolności do pracy;
  • rozpowszechnianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych;
  • kontrolowanie, czy zarówno płatnicy składek, jak i ubezpieczeni wykonują swoje obowiązki w zakresie ubezpieczeń społecznych, a także innych zadań zleconych Zakładów.