Windykacja

Windykacja długów to dochodzenie własności za pomocą środków określonych w przepisach prawnych obowiązujących w danym kraju, mająca na celu odzyskanie pieniędzy od wierzyciela. Windykacja wierzytelności to szereg działań od monitoringu należności i wpisania informacji negatywnej do rejestru informacji gospodarczej, np. ERIF BIG S.A., przez windykację polubowną po wsparcie procesu sądowego i na końcu windykację komorniczą.