Urząd Skarbowy – w skrócie US

Urząd skarbowy to jednostka Krajowej Administracji Skarbowej prowadzona przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. Do zadań Urzędu Skarbowego należy między innymi ustalanie, określanie, pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych; pobieranie należności celnych oraz innych opłat dotyczących przywozu i wywozu towarów; wsparcie podatnika; ewidencja podatników oraz płatników; kontrola podatkowa, czy walka z przestępstwami skarbowymi.