Termin płatności

Termin płatności to data, przedstawiająca czas przypadający na spłatę zobowiązania. Termin płatności zawarty jest na dokumencie księgowym.