Strata

Strata to ujemny wynik przedsiębiorstwa. Strata powstaje, gdy osiągnięte przychody są niższe od poniesionych kosztów.