Przychód

Przychód jest uzyskaną kwotą pieniędzy, których rzeczywiste otrzymanie powoduje obowiązek zapłaty podatku. Wysokość przychodów nie odzwierciedla rzeczywistej sytuacji przedsiębiorstwa, w związku z czym na podstawie przychodu nie należy oceniać sytuacji ekonomicznej firmy.