Pożyczka

Umowę pożyczki regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Pożyczki mogą udzielać zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne (w tym banki). Nie ma tu znaczenia, czy osoba fizyczna zawiera umowę jako osoba prywatna, czy też w ramach prowadzonej przez siebie firmy. Umowa na pożyczkę, w przeciwieństwie do kredytowej może zostać nawet ustnie jeśli wartość pożyczki nie przekracza 1000 zł. Co do zasady pożyczka jest mniej sformalizowana.