Podatki

Podatki to bezzwrotne świadczenie na rzecz Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego. Podatki bezpośrednie to podatek dochodowy, rolny, leśny, od czynności cywilnoprawnych, oraz dotyczący własności. Definicja podatku pośredniego mówi o grupie podatków VAT, akcyzy oraz podatku od gier losowych.