Płynność finansowa

Płynność finansowa świadczy o tym, że Twoja firma spłaca w terminie najbardziej wymagane zobowiązania. Utrata płynności finansowej to chwilowa niezdolność podmiotu do regulowania najbardziej wymagalnych zobowiązań lub krótkookresowa niezdolność do pokrycia wydatków operacyjnych (zapłata kontrahentom za towary i usługi, wypłata wynagrodzeń, itp).