Pasywa

Pasywami są Twoje zobowiązania finansowe, które wymagają poniesienia nakładów pieniężnych na rzecz innych jednostek. Do pasywów, wykazywanych w bilansie zalicza się kredyty, zobowiązania, hipoteki, przychody przyszłych okresów, obligacje, czy gwarancje.