Odroczone terminy płatności

Odroczony termin płatności tyczy się dokonywania zapłaty za zakupiony towar lub usługę z późniejszym terminie. W takim przypadku firma wystawia fakturę z odroczonym terminem płatności. W Polsce odroczony termin płatności może wynosić 30 lub 60 dni. Odroczony termin płatności inaczej nazywany jest „kredytem kupieckim”.