Monitoring bieżących należności

Monitoring należności to działania nadzorujące spłatę zobowiązań w celu zminimalizowania opóźnień w płatnościach kontrahentów. Monitoring ma na celu informować w łagodny i przystępny sposób o zbliżającym się terminie płatności lub jego upływie. Najczęstszą formą jest wiaodmosć e-mail, sms lub wiadomość głosowa.