Monitoring bieżących należności

Monitoring należności to działania nadzorujące spłatę zobowiązań w celu zminimalizowania opóźnień w płatnościach kontrahentów.