Leasing

Leasing jest umową, w której właściciel (leasingodawca) przekazuje przedsiębiorcy (leasingobiorcy) prawo do użytkowania środka trwałego (przedmiotu, sprzętu, samochodu, maszyny) przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat. Jest to swego rodzaju kredyt, z tą różnicą, że zamiast środków pieniężnych jego przedmiotem są określone aktywa.