Kredyt

Udzielenie kredytu polega na udostępnieniu do Twojej dyspozycji środków pieniężnych na określony cel, a Ty zobowiązujesz się do korzystania z pieniędzy na określonych w umowie warunkach, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w wyznaczonych terminach oraz uiszczenia prowizji od udzielonego kredytu.