Faktura

Faktura to dokument sprzedażowy potwierdzający zaistniałą transakcję pomiędzy dwoma kontrahentami. Wystawienie i przekazanie faktury powoduje powstanie obowiązku podatkowego. Faktura VAT wystawiana jest przez podatników VAT.