Dywersyfikacja portfela

O dywersyfikacji portfela mówimy w przypadku zarządzania swoim portfelem inwestycyjnym. Dywersyfikacja oznacza dzielenie swoich aktywów inwestycyjnych na kilka grup, które następnie inwestuje się w różne produkty finansowe. Oznacza to tyle, że jesteśmy bardziej odporni na wahania rynkowe każdego z produktów, w które zainwestowaliśmy. Dopiero mądre inwestowanie środków finansowych z wykorzystaniem dywersyfikacji portfela najczęściej pozwala na uzyskanie zysków. Dzięki dywersyfikacji możemy zmaksymalizować swoje zyski, minimalizując ryzyko.