Dywersyfikacja portfela

O dywersyfikacji portfela mówimy w przypadku inwestycji jako o bezpiecznej metodzie jej realizacji. Dzięki dywersyfikacji nie inwestujemy w jeden rodzaj aktywów. Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego pozwala na uniknięcie utraty znacznej części portfela inwestycyjnego przy drastycznych zmianach na rynku. Dopiero mądre inwestowanie środków finansowych z wykorzystaniem dywersyfikacji portfela najczęściej pozwala na uzyskanie zysków.