Dochód

Dochód to przychody pomniejszone o koszty uzyskania tego przychodu. Jest to różnica pomiędzy osiągniętymi przychodami, a kosztami podatkowymi. Aby wygenerować dochód uzyskany przychód musi być wyższy niż poniesione koszty. Dochód rozróżnia się na netto i brutto, czyli nadwyżka przychodów przed i po opodatkowaniu.