Bilans

Bilans to różnica majątku firmy (aktywów), w porównaniu do źródeł ich finansowania (pasywów). Bilans wyrażony jest w pieniądzu i tworzony jest na koniec roku obrachunkowego.