Biała lista

Biała lista podatników VAT pozwala Ci sprawdzić czy kontrahent jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT. Na białej liście poznasz następujące informacje o przedsiębiorcach:

  • nazwa firmy lub imię i nazwisko płatnika,
  • NIP, REGON,
  • adres,
  • numer rachunku bankowego,
  • informacja o tym, czy podmiot jest czynnym płatnikiem VAT,
  • ewentualne informacje o odmowach rejestracji, wykreśleniu z rejestru, przywrócenie jako podatnika VAT oraz prawne uzasadnienie tych decyzji.