Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Analiza finansowa przedsiębiorstwa definiuje efektywność działalności firmy. Dostarcza informacji o sytuacji jednostki gospodarczej. Jest odzwierciedleniem sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i pokazuje jej: rentowność, płynność, obrotowość, zadłużenie, wykorzystanie majątku i kapitału, czy środki pieniężne. Jest wykorzystywana do podejmowania decyzji krótko i długoterminowych w zakresie finansów firmy, kontroli osiąganych celów, czy oceny przez wierzycieli lub kontrahentów przedsiębiorstwa.