Amortyzacja

Amortyzacja to określenie na zmniejszenie wartości środka trwałego w skutego jego użytkowania w określonym czasie. Można jej dokonać najwcześniej miesiąc od wpisania rzeczy do ewidencji i rozpoczęcia użytkowania. Amortyzacja zakłada, że jej stawka uwzględnia planowany czas użytkowania środka trwałego. Jednocześnie jest ona kosztem podatkowym!