Aktywa finansowe / obrotowe

Aktywa finansowe to wszelkie zasoby majątkowe, które możesz spieniężyć w dowolnej chwili i są z Tobą trwało powiązane. Np. czeki, weksle, udziały, kontrakty, nieruchomości, środki trwałe, bony.
Aktywna obrotowe wręcz przeciwnie, znajdują się w ciągłym ruchu tzn. przyjmują różną postać w zależności od aktualnej fazy. Są to np. półprodukty, materiały do produkcji, towary, zaliczki na dostawy, należności, waluty, czy produkty.